Uitkomsten onderzoek vrijwilligers Geertruidenberg

24-05-2021 / Nieuwsberichten
GEERTRUIDENBERG - Begin dit jaar vroegen we aan vrijwilligers in Geertruidenberg om een enquête in te vullen over hun vrijwilligerswerk. De focus lag op het peilen van behoefte aan deskundigheidsbevordering en ontwikkeling. Met grote trots delen wij en gemeente Geertruidenberg nu graag de uitkomsten met jullie.

Aanleiding
In opdracht van gemeente Geertruidenberg mocht het Servicepunt Vrijwilligers onderzoek doen naar de behoeftes van vrijwilligers als het gaat om ontwikkeling. Wat is er dan beter dan de vrijwilligers zelf aan het woord te laten?

In 2020 begonnen we dan ook voortvarend met het opstellen van een vragenlijst. Deze liep door de coronacrisis vertraging op. Veel organisaties lagen stil en vrijwilligers zaten thuis. 

In januari 2021 hebben we het onderzoek toch doorgezet via de organisaties die de gemeente rijk is. Ruim 150 vrijwilligers deden uiteindelijk mee. En daar zijn we trots op!

Onder de respondenten hebben we uiteindelijk 5x een Kratje Vers verloot, als dank voor het invullen van de enquête.

Inkijk
Het onderzoek bestond uit meer dan 40 vragen. Naast gesloten vragen hebben we ook de kans geboden om een mening in eigen woorden te delen. Het leverde een prachtige inkijk in de wereld van de vrijwilliger op. 

“Vrijwilliger zijn geeft voldoening en houdt contact met je medemens.”

Men deelde over hun ervaringen als vrijwilliger bij hun organisatie, maar ook over welke zaken ze missen, waar ze in zouden willen groeien en de motivatie voor het doen van vrijwilligerswerk.

Uitkomsten
Mooie, eerlijke uitkomsten met soms een welkome kritische noot. Dat is hoe wij de uiteindelijke rapportage zien. 

Een derde van de vrijwilligers wil zich ontwikkelen en verdiepen als het gaat om het vrijwilligerswerk wat ze doen. Leren omgaan met specifieke doelgroepen en PR & communicatie zijn veelgenoemde onderwerpen waar de vrijwilliger meer van wil weten. 

Het liefst leren ze in een fysieke bijeenkomst; naast de kennis doen ze zo ook contacten op en kunnen ze ervaringen uitwisselen met anderen. 

Toekomst
Dit onderzoek biedt veel achtergrondinformatie om inzicht te krijgen in de keuzes en behoeftes van de vrijwilligers in gemeente Geertruidenberg. 

Het geeft de vrijwilligers een stem. Hiermee kunnen we nieuwe ideeën uitwerken en stappen zetten naar een verbeterd vrijwilligersklimaat in de hele gemeente.

Lezen?
Wil jij ook de rapportage lezen? Klik dan hier.

Behoefte aan meer achtergrond of vragen? Stel ze gerust aan ons team